Tehnični odbor za zemeljska dela pri Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije vabi na delavnico

Prva predstavitev novih tehničnih specifikacij za zemeljska dela je bila izvedena 5. maja letos.

Na delavnici bodo predstavljene nove tehnične specifikacije za kategorizacijo izkopov in klasifikacijo zemljin za inženirske namene rabe ter vzorčni (praktični primeri) njihove rabe.

Tehnične specifikacije za kategorizacijo izkopov TSPI 05.100 ter klasifikacijo zemljin, TSPI 05.200, 1. in 2. del so izvirni dokumenti, napisani v slovenskem jeziku in prilagojeni slovenski tradiciji gradnje. Nadgrajujejo SIST EN standarde ter druge, v stroki uveljavljene postopke ter omogočajo njihovo nedvoumno razumevanje ter rabo.

Delavnica je namenjena vsem, ki delujejo na področju zemeljskih del:

  • izvajalcem geološko geotehničnih (GG) raziskav in izdelovalcem GG elaboratov,
  • načrtovalcem novogradenj in rekonstrukcij prometnic v vseh fazah projektov,
  • potencialnim ponudnikom in izvajalcem zemeljskih del,
  • investitorjem in njihovim nadzornikom (Inženirju) ter izvajalcem kontrole kakovosti,
  • projektantom geotehničnih objektov, vozišč in odvodnjevanja na prometnicah,
  • študentom gradbeništva, geologije in geotehnologije, ki jih zanima delo na področju zemeljskih del,
  • vsem, ki bi radi izvedeli več o kategorizaciji izkopov in klasifikaciji zemljin za inženirske namene rabe in niso imeli nikogar, ki bi ga lahko vprašali.

Namen delavnice je posredovanje vsebin novih TSPI udeležencem, predstavitev razlik in novosti glede na obstoječe prakse v zemeljskih delih ter njihov vpliv na projektiranje prometnic  in izvajanje kontrole kakovosti. Udeleženci so vabljeni k aktivni udeležbi, zato je za razpravo namenjen ustrezen čas.

V okviru delavnice bodo udeleženci prejeli testno polo, na katero bodo po lastni presoji odgovorili v času izvedbe delavnice ali kasneje. Pravilni odgovori bodo dostopni na spletni strani organizatorja delavnice.

9:30 - 11:00

TSPI PG 05.100: 2021

TSPI PG 05.100: 2021: Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah. Predstavitev in razlaga vsebin, razprava
dr. Karmen Fifer Bizjak
, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Marko Bebar, IGMAT d.d., dr. Nina Jurečič, IRGO Consulting d.o.o.

11:00 - 11:30

Odmor

11:30 - 12:00

TSPI PG 05.200:2021 -1.del

TSPI PG 05.200: 2021: Razvrščanje geoloških materialov pri zemeljskih delih, razvrščanje zemljin, razprava
dr. Ana Petkovšek, predsednica TO ZD

12:00 - 13:00

TSPI PG 05.200:2021 – 2.del

TSPI PG 05.200:2021 – 2.del: Smernice za presojo uporabnosti zemljin pri zemeljskih delih na osnovi razvrščanja. Predstavitev in razlaga vsebin
dr. Ana Petkovšek, predsednica TO ZD

Nove TSPI in njihov vpliv na izvajanje kontrole kakovosti zemeljskih del
Marko Bebar, Igmat d.d.

13:00 - 13:15

Odmor

13:15 - 13:45

Uporaba novih tehničnih specifikacij v praksi

Vpliv novih TSPI na načrtovanje vkopov in rabe zemljin v zemeljskih objektih v luči projektanta, okoljskih uredb in projektantske odgovornosti
Andrej Jan, PNZ d.o.o.

13:45 - 14:15

Čas za razpravo in zaključek delavnice

Strokovni odbor:
dr. Ana Petkovšek, predsednica TO ZD,
Andrej Ločniškar, tehnični sekretar TO ZD,
Marko Bebar, član.

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? z veseljem smo vam na voljo

Telefon

Ime: Vladka Šalej
Telefon: 00 386 41 348 364

Elektronska pošta

e-pošta: info@educenter.si

Morda vas zanima tudi