27. SEPTEMBER 2022 I LJUBLJANA

Delavnica o uporabi mobilne aplikacije WEPS

Kako lahko uporaba mobilne aplikacije WEPS olajša delo?

Opis dogodka

Web Evidenca Prometne Signalizacije ali kratko WEPS je spletna GIS aplikacija, ki je bila razvita za namen vodenja evidence o prometni signalizaciji na državnih cestah in sicer vertikalne signalizacije (prometni znaki) in horizontalne signalizacije (talne označbe). Za Direkcijo RS za infrastrukturo jo je leta 2010 razvila družba Ljubljanski urbanistični zavod. Aplikacija omogoča takojšnji shematski izris na karti iz atributnih podatkov katastra. Poleg grafičnih evidenc se vodijo tudi vsi dogodki, ki se odvijajo v okviru življenjskega cikla signalizacije (planirano, naročeno, naročena dobava, dobavljeno, izvedeno, pregledano, potrjeno) in pregled uradnih dokumentov v dokumentnem sistemu. Aplikacija omogoča tudi pregledovanje zgodovine s časovnim premikanjem v poljubno izbran datum.  Od leta 2020 je na voljo tudi mobilna aplikacija WEPS, katere prednosti so premalo poznane.

Poudarki

  • Predstavitev WEPS in mobilne aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
  • Možnosti uporabe na terenu
  • Prikaz uporabe aplikacije v praksi

Program

9.30 – 10.30

WEPS in mobilna aplikacija

Predstavitev WEPS in mobilne aplikacije WEPS za vodenje evidence prometne signalizacije
Možnosti uporabe na terenu
Bernarda Zrimšek, Direkcija RS za infrastrukturo

10.30 – 11.00

Izkušnje v praksi

Predstavitev izkušenj z uporabo aplikacije v praksi
Tomislav Cindrič, CGP d.d.

11:30 - 13:00

Prikaz uporabe aplikacije na terenu

Kotizacija

Zgodnja prijava

velja do 10.9.2022

195 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Redna prijava

od 11.9.2022 dalje

EUR 215

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Popusti

za skupine treh ali več

- % 5

iz istega podjetja 5% popust na celoten znesek.

Podatki za plačilo

Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2022-8
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Prosimo, da kotizacijo poravnate najkasneje do 26.9. 2022. Po zaključku dogodka boste prejeli račun “že plačano”.

Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Splošni pogoji prijav in odjav
V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na info@educenter.si
Skrajni rok za morebitno odjavo brez stroškov je 6 delovnih dni pred dogodkom. Pri kasnejši odjavi ali neudeležbi iz kakršnegakoli razloga se zaračuna celotna kotizacija. Če udeležba že prijavljene osebe ni možna zaradi višje sile, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prosimo vas le, da pisno sporočite ime in priimek osebe, ki bo nadomestila udeleženca. 

Mogoče vas zanima tudi

Prometna varnost

Baza znanja

Ali poznate mobilno aplikacjo WEPS?

Aplikacija WEPS je namenjena koncesionarjem rednega vzdrževanja državnih cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo, ki v aplikaciji evidentirajo celoten cikel posameznega elementa vertikalne oziroma horizontalne signalizacije. Namenjena je tudi nadzornikom, ki preko aplikacije izvajajo obračune del ter načrtujejo novo in odstranjujejo obstoječo signalizacijo na podlagi delovnih nalogov. Mobilno aplikacijo WEPS lahko koristno uporabljajo delovodje, cestni pregledniki oziroma vsi, ki opravljajo delo, ki je povezano z vertikalno ali horizontalno prometno signalizacijo in imajo odobren dostop s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Z uporabo mobilne aplikacije WEPS lahko že na terenu preverijo skladnost evidentiranih podatkov o prometni signalizaciji s stanjem na terenu. Številne so tudi prednosti uporabe mobilne aplikacije na terenu pri obnovah talne oziroma horizontalne prometne signalizacije in rekonstrukcijah cest.

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364