24. februar 2021, spletni seminar preko platforme ZOOM

PROJEKTIRANJE KOLESARSKIH POVEZAV

PRIPOROČAMO UDELEŽBO Zakaj priporočamo?

Slovenija načrtuje velike infrastrukturne projekte. Občine gradijo in obnavljajo cestno in komunalno infrastrukturo. Kontrola kakovosti je ključna za kakovostno izvedena dela.

Koga vabimo?

Predstavnike investitorjev, nadzora, izvajalce gradbenih del, izvajalce kontrole.

1

Gospodarno ravnanje z občinskim in državnim proračunom

Prihranite sredstva, ki bi jih porabili za popravljanje napak, ponovna prekopavanja cest in druge posege.

3

Spremenite pogled na kontrolo kakovosti

Kakšna kontrola kakovosti, kdaj in zakaj?

2

Spoznajte posebnosti zagotavljanja kakovosti

pri gradnji cestne in komunalne infrastrukture.

4

PRISLUHNITE Predavatelj

Marko Bebar

vodja oddelka za geomehaniko

Program

No Post Found

Prijava

ZGODNJA PRIJAVA

ZGODNJA PRIJAVA

EUR120

najkasneje do 15. januarja 2021

PRIJAVA

Znesek vključuje 22% DDV.

ZGODNJA PRIJAVA
REDNA PRIJAVA

REDNA PRIJAVA

EUR160

najkasneje do 4. februarja 2021

PRIJAVA

Znesek vključuje 22% DDV.

REDNA PRIJAVA

 

Plačilo

Kotizacijo nakažite najkasneje do 17. februarja 2021 na transakcijski račun: SI 56 34000-1015589394 sklic 00 102-2021, proračunski uporabniki pa v 30. dneh po prejetem računu. Ostali podatki za plačilo: EDUCENTER d.o.o., Mesarska cesta 40, Ljubljana, ID za DDV: SI88503313

 

PRIPRAVITE SE NA SPLETNI SEMINAR

Za pripravo na spletni seminar prisluhnite predavanju dr. Aljoša Šajne, ki ga je izvedel leta 2017 na 12. kongresu o cestah in prometu v Portorožu in je aktualno še danes.