RAZPRAVA s projektanti kolesarske infrastrukture

k razpravi vabimo tudi predstavnike investitorjev, izvajalce rednega vzdrževanja, odgovorne za prometno varnost, ponudnike prometne signalizacije in druge, ki jih tematika zanima.

KOLESARSKE POVRŠINE V PRAKSI

PRAV ALI NAROBE?

ANALIZE PRIMEROV IZ PRAKSE Z VIDIKA UPOŠTEVANJA IN RAZUMEVANJA PREDPISOV

3 kreditne točke IZS

Kdaj in kje? 18. januar 2023 I M Hotel Ljubljana

Zakaj razprava?

Kolesarske površine se projektirajo na osnovi Pravilnika o kolesarskih površinah, Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah, v pomoč so tudi Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Kakšne so izkušnje po dobrih štirih letih od uveljavitve pravilnikov? Kaj ugotavljajo projektanti in kaj zakonodajalci? Z izmenjavo mnenj lahko izboljšamo stanje na terenu in predpise.

Cilji razprave

Cilji razprave bo ugotoviti:

Kakšne so po dobrih štirih letih od uveljavitve pravilnikov izkušnje projektantov pri porabi le-teh v praksi?
Kaj ugotavljajo pripravljavci predpisov z opazovanjem stanja na terenu?
Ali nov Zakon o cestah zahteva tudi spremembe pravilnikov, ki se nanašajo na kolesarske površine?  
Se lahko ob posodabljanju predpisov upoštevajo primeri dobrih praks s terena, ki trenutno niso v skladu s predpisi?
Ali in zakaj se projektanti držijo minimalnih določil pravilnika in ali bi jih bilo treba posodobiti?
Kakšne so težave pri označevanju kolesarskih površin in vodenju kolesarjev?
Se tudi na kolesarskih površinah pojavlja preveč prometne signalizacije?
Druge dileme in vprašanja, ki se pojavljajo tako na strani projektantov in zakonodajalcev pa tudi upravljavcev cest in odgovornih za prometno varnost in poiskati odgovore nanje.

Koga vabimo?

Vabimo:
projektante kolesarskih površin,
predstavnike občin,
predstavnike države,
občinske in državne inšpektorje za ceste,
občinske redarje,
druge, ki jih tematika zanima.

 

Način dela

Razprava bo potekala na osnovi fotografij s terena.

Razprava se bo osredotočila na:

  • razumevanje in uporabo obstoječih predpisov v praksi,
  • prepoznavanje dobrih in slabih rešitev na terenu,
  • usmeritve projektantom in zakonodajalcem.

Sodelujoči

V razpravi bodo sodelovali:

Drago Bregar, avtor Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah in Pravilnika o kolesarskih površinah, Ministrstvo za infrastrukturo

Andreja Strupi Pavlin, projektantka, Gorenjska gradbena družba

Gregor Steklačič, avtor Smernic za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih,   Ministrstvo za infrastrukturo.

PROGRAM

9:30 - 11:00

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: prvi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

  • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
  • vzrokov za stanje na terenu,
  • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udeležence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

11:30 - 13:00

Pregled stanja na terenu in usklajenosti s predpisi: drugi del

Fotografije primerov s terena se bodo presojale z vidika:

  • uporabe pravilnika o kolesarskih površinah in pravilnika o prometni signalizaciji in opremi,
  • vzrokov za stanje na terenu,
  • udobnosti in prometne varnosti za kolesarje in druge udeležence v prometu.

Podane bodo usmeritve za kakovostnejše in ustrezno označene kolesarske površine v praksi.

V razpravi bodo sodelovali:

Drago Bregar, avtor Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah in Pravilnika o kolesarskih površinah, Ministrstvo za infrastrukturo

Andreja Strupi Pavlin, projektantka, Gorenjska gradbena družba d.d.

Gregor Steklačič, avtor Smernic za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih,  Ministrstvo za infrastrukturo.

Kotizacija

Zgodnja prijava

velja do 30.12.2022

EUR 199

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Redna prijava

od 1.1.2023 dalje

EUR 235

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Popusti

za skupine treh ali več

- % 5

iz istega podjetja 5% popust na celoten znesek.

Plačilo in informacije

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364

Sledite nam na facebooku za najave dogodkov in kratke poudarke iz izvedenih seminarjev.

Mogoče vas zanima tudi