Program

9.30 – 10.15

Državne kolesarske povezave

Uvodni nagovori
Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana
Regijsko in medregijsko povezovanje za boljši razvoj kolesarskih povezav
Karmen Sonjak, RRA GIZ

Državne kolesarske povezave, katerih gradnja se začne v 2022
Načrtovanje in priprava projektne dokumentacije v letih 2022 - 2023
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo
Evidentiranje državnega kolesarskega omrežja
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo in Cveto Gregorc, Omega Consult d.o.o.

10.15 - 11.00

Pregled po regijah

10.15 – 10.35
Severno Primorska regija
Daljinsko kolesarsko omrežje Goriške regije
Jožica Lazar, Idrijsko cerkljanska razvojna agencija
Vloga in pomen razvoja trajnostne mobilnosti pri razvoju turizma – primer CPS Julijske Alpe
Miro Kristan, Posoški razvojni center

10.35 – 10.55
Pomurska regija
Vzpostavitev pomurskega kolesarskega omrežja
Rok Petje, Razvojni center Murska Sobota in Martina Bukovec, Zavod za turizem in razvoj Lendava

11.00 - 11.30

Odmor za kavo

Dobrote slovenskih regij: prekmurska gibanica, belokranjska pogača in gorenjska kremšnita

11.30 - 13.20

Pregled po regijah

11.30 – 11.50
Podravska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture in turističnih produktov
Uroš Rozman in Karmen Razlag, RRA Podravje – Maribor

11.50 – 12.10
Koroška regija
Kolesarjenje kot mobilnost, šport in turizem na Koroškem
Aleš Rupreht in mag. Peter Zajc, RRA Koroška

12.10 - 12.30
Savinjska regija
Celovit razvoj kolesarske infrastrukture v Savinjski regiji
Bojana Stopinšek, Simbio, d.o.o.

12.30 – 12.50
Posavska regija
Kolesarske povezave kot izziv razvoja mobilnosti in turizma v Posavju
mag. Nataša Šerbec,  RRA Posavje

12.50 – 13.20
Zasavska regija
Gradnja kolesarske infrastrukture in razvoj trajnostne mobilnosti
Potencialni turistični produkti na področju kolesarstva v Zasavju
Jani Medvešek, RRA Zasavje

13.20 - 13.40

Kratek odmor

13.40 - 15.40

Pregled po regijah

13.40 – 14.00
Osrednjeslovenska regija
Razvoj kolesarske infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji
Kolesarska infrastruktura kot del celovitega razvoja trajnostne mobilnosti
Klemen Gostič, RRA LUR - Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije

14.00 – 14.20
Jugovzhodna regija
Kolesarska infrastruktura v regiji Jugovzhodna Slovenija
dr. Vladimir Prebilič, Občina Kočevje, Ana Benčina in Mateja Jazbec, Razvojni center Novo mesto

14.20 – 14.40
Gorenjska regija
Predstavitev svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva
Vzpostavitev Gorenjskega kolesarskega omrežja in regijski načrti za prihodnost
Barbara Špehar, RRA Gorenjske - BSC Kranj in Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Primorsko notranjska regija

14.40 – 15.00
Primorsko notranjska regija
Dejan Iskra, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras d.o.o.

15.00 – 15.20
Obalno-Kraška regija
Vzpostavljanje mreže kolesarskih povezav in kolesarskih storitev v slovenski Istri in na Krasu
Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper in Aleš Vodičar, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

15.20 – 15.40 Razprava

9.30 – 10.30

IZZIVI PROJEKTIRANJA VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Uvodni nagovor
Tomaž Willenpart, Direkcija RS za infrastrukturo

Kolesarska povezava Huda luknja
Dejan Mikl, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Uršula Longar, Mestna občina Ljubljana

 

12.00 - 12.45

GRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

 

12.45 - 13.30

OKROGLA MIZA O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Kotizacija

Prvi dan - v živo

Prvi dan - v živo

EUR190

PREGLED PO REGIJAH

1 kreditna točka IZS

PRIJAVA

Znesek vključuje DDV.

Prvi dan - v živo
Drugi dan - DIGITALNO

Drugi dan - DIGITALNO

EUR140

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA

2 kreditni točki IZS

PRIJAVA

Znesek vključuje DDV.

Drugi dan - DIGITALNO

Informacija o plačilu kotizacije:
Prosimo, da plačilo izvedete najkasneje do 5.4.2022. Po zaključku dogodka boste prejeli račun “že plačano”. Proračunski uporabniki poravnate kotizacijo v 30. dneh po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po dogodku.

Podatki za plačilo:
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2022-2
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Partnerji dogodka

Sponzorji dogodka