Preddogodek Prvega slovenskega kolesarskega kongresa

8. september 2021

STROKOVNI OGLED DRAVSKE KOLESARSKE POVEZAVE

MARIBOR – RUŠE – MARIBOR

Izobraževanje na kolesu in v športnih oblačilih

Z dogodkom bomo začeli ob 9.30 uri. Lokacija: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Na dogodek pridite športno oblečeni.

Ali potrebujem svoje kolo in posebno kondicijo?

Od Maribora do Ruš in nazaj se bomo peljali s kolesi. Pot ni zahtevna in je primerna za vsakogar. Potrebujete športna oblačila in kolo. V primeru, da boste prišli brez svojega kolesa, boste lahko najeli navadno ali električno kolo. Najem kolesa označite v prijavnici na dogodek.

O Dravski kolesarski poti in kaj si bomo ogledali

Prvi začetki zgodbe o Dravski kolesarski poti segajo v leto 2002, ko je bila podpisana meddržavna izjava o izgradnji poti. Dejansko pa se je leta 2015 pričel projekt nove Dravske kolesarske poti in se je vzpostavilo Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, ki predvideva ureditev kolesarjem prijazne kolesarske poti, ki je v čim večji meri umeščena v bližino reke Drave in njeno promocijo. Danes se trži kot turistični produkt. Prekolesarili bomo del od Maribora do Ruš in si ogledali kolesarsko infrastrukturo ter turistično ponudbo. V Rušah si bomo ogledali počivališče za kolesarje, ki je postavljeno po smernicah Drava Bike. Del poti, ki si jo bomo ogledali, je že na novo zgrajen, drugi se zaključuje v mesecu juliju. Maribor bo tako povezan z Rušami z novim, povsem varnim in od glavne ceste ločenim odsekom Dravske kolesarske poti.

Koga vabimo?

Vabimo projektante, izvajalce gradnje in vzdrževanja kolesarskih poti, predstavnike občin, ponudnike prometne signalizacije in urbane opreme za kolesarje, predstavnike turističnih informacijskih centrov ter druge, ki vas zanima kolesarska infrastruktura in kolesarski turistični produkti po Sloveniji.

Zakaj se je dogodka vredno udeležiti?

Kolesarski turizem je hit in Slovenija je prekrasna kolesarska destinacija. Za zadovoljstvo kolesarskih gostov niso dovolj samo prizadevanja turističnih delavcev. Vpletena je celotna lokalna skupnost, regija, država, načrtovalci kolesarskih poti, vzdrževalci cest, proizvajalci prometne signalizacije in obvestilnih tabel, razvijalci aplikacij, ponudniki koles, prehrane, kolesarski vodniki.

Kolesarili bomo za razvoj in nove poslovne priložnosti

Kolesarski turizem in kolesarska infrastruktura sta več kot samo priložnost za lokalno okolje. Z električnimi kolesi ali s kombinacijo vlaka in kolesa, postanejo meje med občinami pretesne. Tako kot postanejo dostikrat pretesne pisarne, projektantski načrti, proračuni. Ko se iztekajo roki in se iščejo rešitve v sili, se je dobro ustaviti, nadihati zraka, poiskati nasvet kolegov, se navdušiti nad rešitvami drugih in se vrniti v lokalno okolje z energijo in novimi cilji. Doživetje kolesarskega produkta v praksi, razprava o načrtih, izkušnjah, težavah, odpira nove poglede, ideje, kontakte. To je še posebej pomembno v obdobju 2021 - 2027.

9:30 - 10:30

O tem kje bomo kolesarili in projektih Mestne občine Maribor in Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor

Predstavitev kolesarskih projektov Mestne občine Maribor in Dravske promenade
Predstavitev Dravske kolesarske poti in projektov ob reki Dravi

dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor, Uroš Rozman, direktor, RRA Podravje - Maribor in Karmen Razlag, Vodja sektorja za turizem, RRA Podravje - Maribor

10:30 - 16:00

Kolesarjenje po Dravski kolesarski poti od Maribora do Ruš

Prekolesarili bomo skupaj trideset kilometrov po ravninski kolesarski poti Maribor - Ruše - Maribor.
Med kolesarjenjem se bomo ustavili na zanimivjših točkah kolesarske poti pa tudi na kavi in kosilu, tako da za ogled ne potrebujete posebne kolesarske kondicije.

Potrebujete dodatne informacije?

Kotizacija

145 EUR

Z VKLJUČENIM DDV

PRIJAVA

Ne spreglejte tudi

No Post Found