BANKA CESTNIH PODATKOV

DELO Z APLIKACIJO WEPS

Obnavljanje znanja

Pridobitev potrdila o usposobljenosti

1 kreditna točka IZS

1 kreditna točka IZS

Banka cestnih podatkov BCP je skupek določenih podatkov o elementih ceste in objektov na cestah. Dolžnost izvajalca investicijskih del na državnih cestah je, da skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, takoj po končani gradnji, naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP). Poročilo in podatke za BCP morajo pripraviti ustrezno usposobljeni popisovalci.

Izobraževanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli pridobiti potrdilo za usposobljenega izvajalca za opravljanje popisa podatkov za vpis v evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, že usposobljenim BCP popisovalcem, ki bodo na osnovi opravljene delavnice pridobili pravico za evidentiranje sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS in usposobljenim BCP popisovalcem, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi.

Izobraževanje je priporočljivo za pristop k izpitu za kandidate, ki bi želeli pridobiti potrdilo o usposobljenosti. Kandidati, ki so že v preteklih letih opravili izobraževanje iz vnosa v aplikacijo WEPS in niso pristopili k izpitu ali ga niso opravili, lahko k izpitu pristopijo brez ponovnega izobraževanja (se pa priporoča zaradi nekaj sprememb oz. novosti v aplikaciji WEPS).

Vabimo:

  • kandidate, ki se bodo javili na javni poziv DRSI za pridobitev potrdila za usposobljene BCP popisovalce,
  • usposobljene BCP popisovalce, ki želijo pridobiti dostop do aplikacije WEPS,
  • usposobljene BCP popisovalce, ki želijo obnoviti znanje in se seznaniti z novostmi,
  • koncesionarje rednega vzdrževanja cest in izvajalce nadzora s področja vzdrževanja in vodenja prometne signalizacije.

Pogoji za udeležbo glede na epidemijo Covid 19

Pogoj za udeležbo na delavnicah je PCT, oziroma pogoji, ki bodo v veljavi na dan dogodka. 

 

Kotizacija in prijava

SPLETNI SEMINAR

SPLETNI SEMINAR

EUR200

PRIJAVA

Cena vključuje DDV

SPLETNI SEMINAR
DELAVNICA

DELAVNICA

EUR300

prijava

Cena vključuje DDV

DELAVNICA
SEMINAR IN DELAVNICA

SEMINAR IN DELAVNICA

EUR400

PRIJAVA

Cena vključuje DDV.

SEMINAR IN DELAVNICA

Plačilo in informacije