DO BOLJŠEGA STANJA OBČINSKIH CEST IN MOSTOV

PREGLED, PLAN, FINANCE, IZVEDBA

13. marec 2024

Hibridno: Ljubljana, Gimnastični center in preko Zooma

Pregled cest po končani zimi z vidika rednega vzdrževanja cest
Pregledi premostitvenih objektov
Informacijska tehnologija za spremljanje stanja vozišča
Okrogla miza: Kje, kdaj in kako ukrepati
in kakšni bodo stroški ne - ukrepanja?
Previous slide
Next slide

Datum in kraj izvedbe
13. marec 2024 I 9:30 – 14:00

Kotizacija
235 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2024 – 3
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Za zagotavljanje ustrezne varnosti in udobja vožnje uporabnikom cest, morajo upravljavci poznati stanje cest.

Zima in izredni dogodki lahko na cestah in premostitvenih objektih povzročijo nove poškodbe. Kako to upoštevati pri pregledih cest, kako informacijska tehnologija olajša preglede cest, kako se na osnovi pridobljenih podatkov odločati o potrebnem ukrepanju? 

Pravilnik o rednem vzdrževanju cest določa, da nadzor nad stanjem cest zagotavljata upravljavec cest s pregledi cest in izvajalec rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo. Upravljavec cest zbira podatke, ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov, ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

Kako pridobljene podatke in predloge ukrepov predstaviti odločevalcem na državnem in občinskem nivoju, da bodo prisluhnili stroki?

Vabimo

Vodje rednega in investicijskega vzdrževanja cest

pri cestnih, gradbenih in komunalnih podjetjih.

Vodje vzdrževalnih baz

pri cestnih, gradbenih in komunalnih podjetjih.

Predstavnike občin odgovorne za stanje cest in prometno varnost,

ki želite izvedeti, kako pristopiti k izboljšanju stanje cest.

Druge, ki jih zanima

tematika rednega in investicijskega vzdrževanja cest.

Program

9:30 - 10:30

PREGLED CEST PO KONČANI ZIMI
Na kaj moramo biti pozorni v okviru rednih vzdrževalnih del
Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o.

10:30 - 11:30

Pregledi premostitvenih objektov
predstavniki ZAG

11:30 - 12:00

Odmor

12:00 - 12:30

Izkušnje z uporabo informacijske tehnologije za spremljanje stanja vozišča in načrtovanje ukrepov
Simon Albiani, A1 in Borut Hojnik, Nigrad d.o.o.

 

12:30 - 12:50

Površinske prevleke kot ukrep za zagotavljanje primerne torne sposobnosti obstoječih asfaltnih vozišč oziroma protiprašne zaščite makadamskih vozišč
Franc Pungerčič, Vianova d.o.o.

12:50 - 14:00

Okrogla miza
Investicije v ceste – od pregleda do določanja in izvedbe potrebnih ukrepov
Na okrogli mizi bodo sodelovali: Mitja Jurgele, DRI upravljanje investicij d.o.o., Matjaž Srša, Občina Kamnik, Nejc Vesel, DRI upravljanje investicij d.o.o. in predstavniki ZAG

Kotizacija

235 EUR

Znesek z vključenim DDV velja na udeleženca in vključuje spremljanje v živo ali preko zooma.

Mogoče vas zanima tudi

Posvet o občinskih cestah 2024
Ženske v gradbeništvu