Slavko Krištofelc

Slavko Krištofelc

Inšpektorat RS za delo

09:30-10:00

Ugotovitve inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu

Inšpekcijski postopek v primeru nezgod pri delu Poškodbe na gradbiščih in regresni zahtevki