Sergej Destovnik

Sergej Destovnik

projektant, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o

Sergej Destovnik, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, vodi projekte državnih in regionalnih kolesarskih povezav za Direkcijo RS za infrastrukturo in občine, kot so: državna kolesarska povezava Celje-Vojnik-Dobrna in regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna –Mokronog.