Pablo Celis

Pablo Celis

CEO, consultant

Pablo Celis je danski strokovnjak, ki se ukvarja s prometno varnostjo in kolesarsko infrastrukturo. Zadnja leta vodi svoje podjetje Celis Consult, pred tem pa je bil odgovoren za razvoj kolesarjenja in kolesarske infrastrukture v Aarhusu, drugem največjem mestu na Danskem. Bil je tudi tehnični svetovalec Danske kolesarske zveze. Je certificiran presojevalec varnosti cest. Svetuje številnim danskim lokalnim skupnostim o tem, kako pripraviti strategije razvoja kolesarjenja. Svetuje tudi pri gradnji oziroma tehničnih vidikih kolesarskih povezav. Je avtor številnih priročnikov, kot so Priročnik o kolesarskem prometu, Priročnik o presoji kolesarske infrastrukture..Je tudi predavatelj na mednarodnih konferencah. Je ljubitelj kolesarjenja in avtor priročnikov in smernic o načrtovanju kolesarske infrastrukture. Izvaja presoje varnosti kolesarske infrastrukture. Je tudi predavatelj na konferencah. Danes vodi lastno podjetej Celis Consult (www.celis.dk) Njegovo predavanje bo temeljilo na njegovih praktičnih izkušnjah vzpodbuja kolesarjenja in razvoja kolesarske infrastrukture v danskih lokalnih skupnostih.

13:00-13:45

Kako pripraviti strategijo razvoja kolesarjenja?

Predstavljen bo primer dobre prakse vodenja kampanje, povezane s politiki, ključnimi deležniki in uporabniki v drugem največjem danskem mestu, Aarhusu. S kampanjo so v Aarhusu v petih letih povečali kolesarski promet za 25 odstotkov.

14:00-14:45

Načrtovanje in projektiranje kolesarske infrastrukture – primeri s prakse

Predstavljena bodo načela vzpostavljanja visokokakovostne kolesarske infrastrukture od splošnega načrta, do izvedbe novih odsekov cest, ki bodo opremljene s kolesarsko infrastrukturo. Predstavljeni bodo ključni tehnični elementi zasnove kot so, drenaža, nakloni itd., primeri dobrih in slabih praks z razpravo o njihovih značilnostih.