Andrej Jernejčič

Andrej Jernejčič

Odvetniška pisarna Jernejčič d.o.o.

10:00-11:00

Odgovornost delodajalca za dejanja delavcev

Pregled sodne prakse