IZZIVI GRADNJE VELIKIH KOLESARSKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Največji projekti 2022 -2023

1

Urbana območja

3

Kolesarski in peš mostovi

2
Ljubljana Kristalna palača

2 kreditni točki IZS

17. februar 2022
Hibridni dogodek

Top teme dogodka

- predstavitev največjih projektov kolesarskih povezav, katerih gradnja se začne v 2022 - kolesarska infrastruktura v urbanih območjih - kolesarski mostovi in brvi - posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture

KOGA VABIMO? Tistim, ki se želite udeležiti dogodka v živo, priporočamo hitro prijavo, zaradi omejenega števila udeležencev v dvorani.

Vabimo:

- predstavnike države in občin odgovorne za kolesarsko infrastrukturo, 
- projektante in izvajalce gradnje kolesarske infrastrukture, 
- izvajalce vzdrževanja državnih in občinskih kolesarskih površin,
- ponudnike opreme in storitev za gradnjo in vzdrževanje kolesarskih površin,
- druge, ki jih tematika zanima.

Program

9.30 – 10.30

IZZIVI VELIKIH PROJEKTOV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE Z ZAČETKOM GRADNJE 2022

Kolesarska povezava Huda luknja
Mojca Zemljarič Bajec, Cestni inženiring, d.o.o.

Kolesarska povezava Bled Bohinj
Od Bleda do Soteske,
Damijan Govekar, PNG d.o.o. in Od Soteske do Bohinjske Bistice, mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d.

Kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane
Klemen Milovanovič, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

 

10.30 - 11.00

KOLESARSKI IN PEŠ MOSTOVI

Izzivi projektiranja kolesarskih in peš mostov
dr. Viktor Markelj, Ponting, inženirski biro d.o.o.

11.30 - 12.00

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA KOLESARSKIH POVRŠIN V URBANIH OBMOČJIH

Predstavitev izkušenj Mestne občine Ljubljana
Sodelovanje s projektanti in nadzor nad izvajalci del
Sodelovanje z nevladnimi kolesarskimi organizacijami
Nove tehnologije in rešitve za udobnejše kolesarske površine
Matic Sopotnik, Mestna občina Ljubljana

 

12.00 - 12.45

GRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Posebnosti gradnje kolesarske infrastrukture
Marko Bebar, IGMAT d.d.

 

12.45 - 13.30

OKROGLA MIZA S PREDAVATELJI

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Prijava, kotizacija in plačilo

Prijave sprejemamo najkasneje do 7. februarja 2022, oziroma do zasedbe mest za prijave v živo.

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

EUR210

Kotizacija v živo

Prijava

Cena vključuje DDV.

KOTIZACIJA
KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

EUR150

Kotizacija preko spleta

Prijava

Cena vključuje DDV.

KOTIZACIJA

Vas zanimata tudi dogodek Kolesarski pregled po regijah 16.2.2022? Poseben popust za prijavo za oba dogodka

V primeru prijave na oba dogodka priznavamo 10% popust na celotno kotizacijo.

Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture
veliki projekti kolesarske infrastrukture
Ljubljana

Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture

IZZIVI GRADNJE VELIKIH KOLESARSKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV Največji projekti 2022 -2023 1 Urbana območja 3 Kolesarski in peš mostovi 2 Ljubljana Kristalna

Izzivi gradnje velikih projektov kolesarske infrastrukture
kolesarski pregled po regijah
Ljubljana

Pregled kolesarske infrastrukture in kolesarskega turizma po regijah

v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami Slovenije PREGLED KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN KOLESARSKEGA TURIZMA PO REGIJAH PA TUDI MOŽNOSTI KOLESARJENJA KOT TRAJNOSTNE

Plačilo in informacije

KDO NAM POMAGA? PARTNERJI DOGODKA

Razstavljalci