26. MAJ 2021

POSVET O OBČINSKIH CESTAH

VSE DOSTOPNE CESTE DRUGEGA TIRA

Posebnosti letošnjega Posveta o občinskih cestah

Negotovost glede razvoja epidemije Covid 19 nas je pripeljala do odločitve, da bomo organizirali dogodek, ki bo v največji meri potekal na prostem. Prav tako bo letos Posvet o občinskih cestah izjemoma, zaradi epidemije Covid 19, enodnevni dogodek.

Zakaj ogled gradnje Drugega tira?

Na trasi drugega tira železniške proge Divača–Koper se je bilo zgrajenih 20 kilometrov dostopnih cest. Namenjene so dostopu do gradbišč portalov predorov in drugih gradbišč na trasi, po koncu gradnje drugega tira pa bodo predane lokalnim skupnostim v nadaljnjo uporabo.

Vse dostopne ceste Drugega tira z vidika vodenja projekta, komunikacije ter izvedbe

Veselimo se pogovora o »zakulisju« dostopnih cest drugega tira. Kakšni so bili protokoli komuniciranja med vpletenimi, kakšni kompromisi so se sklepali, kako so potekali odkupi zemljišč, kakšne so izkušnje izvajalca gradnje.., o vsem tem v pogovoru pred ogledom na terenu.

Kreditne točke IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

09:00 - 10:00

Zaščitni ukrepi povezani z epidemijo Covid 19

Spoštovani,

na dogodku bomo storili vse, da udeleženci ne boste izpostavljeni tveganju okužbe s Covid 19. Če bo potrebno, bomo izvedli tudi hitro testiranje udeležencev.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje vseh ukrepov, ki smo jih dolžni izvesti. Ti ukrepi nam omogočajo, da se bomo po dolgem času srečali "v živo".

Ostale informacije dobite po prijavi, nekaj dni pred dogodkom.

10:00 - 10:45

Uvodni pozdrav in nagovor

Uvodni nagovor in predstavitev projekta Drugi tir in trenutnih del
Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja, 2TDK  in Martin Tomažin, samostojni strokovni sodelavec za področje odnosov z javnostmi in marketing, 2TDK

10:45 - 11:45

Pogovor: Vse dostopne ceste drugega tira

Načrtovanje in gradnja dostopnih cest
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Izkušnje z odkupi zemljišč
Drugo
Na pogovoru bodo sodelovali: Saša Likavec, županja Občine Hrpelje – Kozina, Marko Žitnik, izvršni direktor gradbenega sektorja pri 2TDK , Bojan Cerkovnik, pomočnik direktorja Področja železnic in strokovnih dejavnosti pri Dri upravljanje investicij, d.o.o.  in predstavnik izvajalca gradnje.

11:45 - 12:30

Odmor

12:30 - 15:00

Ogled na terenu

Podrobnosti o ogledu boste prejeli po prijavi, nekaj dni pred začetkom dogodka.

Kotizacija

Potrebujete dodatne informacije?