S PRAKTIČNIMI PRIPOROČILI

GRADBENE KALKULACIJE

Ljubljana Hotel Stil I Litijska cesta 188
31. januar 2022
2 kreditni točki IZS

Koga vabimo?

Seminar je namenjen predstavnikom izvajalcev, naročnikov, projektantom, inženirjem, gradbenim tehnikom in vsem strokovnjakom, ki bi se želeli dodatno usposobit ali le osvežit spomin o pravilih merjenja, operativnem planiranju, osnovah gradbenih kalkulacij z obračunom del ter različnih vrstah pogodbe in njihovih značilnostih.

1

Zakaj je seminar vredno obiskati?

Pridobili boste strnjen pregled nad osnovami gradbenih kalkulacij s primeri iz prakse. Predstavljene bodo ovire in podani nasveti in priporočila za pripravo projektov in razpisnih pogojev. V povezavi z veljavno zakonodajo bodo obravnavane variacije možnih gradbenih pogodb, tudi Fidic pogodbe, kakor tudi v zadnjem času zelo pereča problematika podražitev cen.

2

Program

9.30 – 11.00

Osnove gradbenih kalkulacij s primeri iz prakse

Nasveti za pripravo projektov in aktualna priporočila pri pripravi razpisnih pogojev

11:30 - 12:45

Operativno planiranje

Obračun del za gradnjo objektov

13.00 – 14.00

Variacije možnih gradbenih pogodb vključno s Fidic pogodbami

Problematika podražitev cen

Predavateljica

Anja Glušič, univ. dipl. inž. grad. 

Anja Glušič, rojena 17.3.1980 v Celju, je predavateljica z uspešno zaključenim univerzitetnim študijem na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Izkušnje na področju visokih in nizkih gradenj je pridobivala tako doma kot v tujini. Trenutno v podjetju DRI upravljanje investicij d. o. o. opravlja različne inženirske storitve, kot predstavnica nadzornika spremlja kakovost opravljenih del na gradbiščih, hkrati pa sodeluje pri pripravi razpisov za naročnika, pomaga pri sklepanju pogodb z izvajalci in skrbi da so finančno ter terminsko čim bolj korektno opravljena dela na posameznih projektih.

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? Plačilo in informacije

Kotizacija

EUR225

PRIJAVA

Cena vključujejo DDV.

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? z veseljem smo vam na voljo

Telefon

Ime: Vladka Šalej
Telefon: 00 386 41 348 364

Elektronska pošta

e-pošta: info@educenter.si

UPRAVLJANJE I GRADNJA IN VZDRŽEVANJE I PREMOSTITVENI OBJEKTI I SIGNALIZACIJA IN OPREMA I KOLESARSKA INFRASTRUKTURA I OBČINSKE CESTE I ZANIMIVOSTI I INTERVJU I DOGODKI I JAVNA NAROČILA IN ODLOČITVE