AKTUALNA VPRAŠANJA UPRAVNEGA SPORA ZA OBČINE

LJUBLJANA I HOTEL STIL I JANUAR 2022

Upravni spor je sodni postopek, v katerem sodišče preveri zakonitost postopanja oziroma odločitev državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ministrstva in občine se znajdejo v upravnih sporih glede prostorskih dovoljenj, koncesij, občinskih inšpekcijskih ukrepov in številnih drugih zadev. Upravno sodstvo prek svojih odločitev ne rešuje le konkretnih zadev, temveč usmerja tudi delovanje celotnega sistema upravnih organov.
Glede na to, da je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da ima stranka tudi v upravnih sporih pravico do obravnave, so se začele sodne obravnave tudi v upravnih zadevah. Kaj ta sprememba prinaša za občine in kako se razvija sodna praksa, je tema seminarja.

Koga vabimo

Vabimo predstavnike občin, ki želijo izvedeti, kako potekajo upravni spori pred sodišči ter kakšne so izkušnje s prakse pa tudi vse, ki jih zanima kako se s primerno komunikacijo upravnim sporom izogniti oziroma jih ublažiti.

Program seminarja

10.00 - 11.00

Novosti in izkušnje pri upravnem sporu

Postopek v upravnem sporu
Novosti
Občine kot stranke v upravnem sporu
Aktualna vprašanja in prikaz primerov

11.30 - 12.30

Komunikacija v upravnem sporu

Priporočila za komunikacijo v sporih
Napake v komunikaciji, ki spore zaostrujejo
Komunikacija, ki omogoča reševanje sporov

Predavatelj

Mitja Bartenjev

Odvetniška pisarna Bartenjev

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

EUR80

Zgodnja prijava do 31. decembra 2021.

Prijava

Cene vključujejo DDV.

KOTIZACIJA
KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

EUR130

Redna prijava po 1. januarju 2022.

Prijava

Cene vključujejo DDV.

KOTIZACIJA

Plačilo in informacije