Prijavnica za Posvet o občinskih cestah - ogled dostopnih cest Drugega tira

  Prijava Posvet o občinskih cestah
  spletni seminar

  Urbana mobilnost: rešitve za kolesarsko infrastrukturo

  PREDDOGODEK PRVEGA SLOVENSKEGA KOLESARSKEGA KONGRESA brezplačni spletni seminar K razvoju trajnostne mobilnosti pripomorejo:kakovostne in varne kolesarske površine,urbana oprema, ki zadovoljuje

  Prijava Posvet o občinskih cestah
  najnovejše
  Ljubljana

  Posvet o občinskih cestah

  26. MAJ 2021 POSVET O OBČINSKIH CESTAH VSE DOSTOPNE CESTE DRUGEGA TIRA PRIJAVA 2 KREDITNI TOČKI IZS Posebnosti letošnjega Posveta